WYPADKI

 

WYPADKI PRZY PRACY
WYPADKI W DRODZE DO PRACY I Z PRACY

Nasza firma oferuje Państwu fachową pomoc w zakresie badania wypadków
przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy, pomagamy w sporządzeniu dokumentacji powypadkowej oraz w dokonaniu kwalifikacji prawnej zdarzenia wypadkowego a nasz pracownik wejdzie w skład zespołu powypadkowego.

 

W momencie otrzymania informacji o zdarzeniu wypadkowym na pracodawcy ciąży obowiązek powołania zespołu powypadkowego, zadaniem którego będzie ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, a także sporządzenie niezbędnej dokumentacji w trybie przewidzianym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności
i przyczyIn wypadków przy pracy  (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.)

W razie zaistnienia wypadku na pracodawcy ciążą następujące obowiązki:

 • Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Zawiadomienie o wypadku właściwego inspektora pracy oraz prokuratora gdy wypadek jest   ciężki, zbiorowy
  lub śmiertelny
 • Powołanie zespołu powypadkowego
 • Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku
 • Sporządzenie w ciągu 14 dni protokołu powypadkowego
 • Zatwierdzenie w ciągu 5 dni protokołu powypadkowego
 • Doręczenie protokołu powypadkowego poszkodowanemu
 • Prowadzenie rejestru wypadków
 • Sporządzenie statystycznej karty wypadku GUS
 • Określenie środków i wniosków profilaktycznych