USŁUGI DODATKOWE

outsourcing

Dodatkową usługą jaką świadczymy jest pełnienie funkcji koordynatora BHP podczas inwestycji, budowy lub remontu. Nasz pracownik zajmuje się wtedy obsługą budowy
w zakresie BHP i ppoż oraz opracowuje plan BIOZ, konieczne procedury i formularze,
a także codziennie kontroluje teren budowy, wszystkich zatrudnionych na niej pracowników
i podwykonawców.