SZKOLENIA Z OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

W naszej ofercie znajdą Państwo również szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową w Państwa firmie wynikające z nowelizacji Kodeksu Pracy w 2009 r.
(Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r. Nr 223, poz. 1460)
, które zobowiązuje pracodawcę
do wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów
i ewakuacji pracowników oraz zapewniania ich przeszkolenia w tym zakresie.

  • Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej – przeznaczone jest dla pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie działań
    w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników lub dla wszystkich pracowników.

UWAGA! Zgodnie z Art. 2091. § 1. Pracodawca jest zobowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy    w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów
i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

Podczas kursu pracownicy nauczą się jak prawidłowo przeprowadzić akcję zwalczania pożarów, a także jak sprawnie przeprowadzić akcję ewakuacyjną oraz zasad postępowania na wypadek ataku terrorystycznego. Kursanci zostaną zapoznani
z wytycznymi zakładowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz praktycznymi sposobami zapobiegania pożarom.

Każde szkolenia przeprowadzone jest przez wykwalifikowanego inspektora ochrony przeciwpożarowej lub strażaka
i zakończone jest wydaniem stosownego zaświadczenia.