SZKOLENIA Z UDZIELANIA
PIERWSZEJ POMOCY

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

Oferujemy Państwu szkolenia pracowników z zasad udzielania pierwszej pomocy wynikające z nowelizacji Kodeksu Pracy w 2009 r.
(Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r. Nr 223, poz. 1460)
, które zobowiązuje pracodawcę do wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz zapewniania ich przeszkolenia w tym zakresie.

  • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy – przeznaczone jest dla pracowników wyznaczonych
    do udzielania pierwszej pomocy lub dla wszystkich pracowników.

 

UWAGA! Zgodnie z Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów
i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

Podczas kursu pracownicy nauczą się jak prawidłowo wykonywać resuscytację krążeniowo oddechową oraz postępowania
w stanach zagrożenia takich jak np.: zawał mięśnia sercowego, oparzenia, zranienia, złamania i innych.

Każde szkolenia przeprowadzone jest przez wykwalifikowanego ratownika medycznego lub lekarza
i zakończone jest wydaniem stosownego zaświadczenia.

Szkolenia przeprowadzone jest w oparciu o aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.