OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PPOŻ

Oferujemy Państwu obsługę waszej firmy w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

W zakresie Ochrony Przeciwpożarowej oferujemy Państwu:

 • Szkolenie pracowników z ochrony przeciwpożarowej - przeznaczone jest dla pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów
  i ewakuacji pracowników lub dla wszystkich pracowników.
 • Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – dla wszystkich obiektów
 • Sporządzenie planów ewakuacji (zobacz)
 • Sporządzanie instrukcji ppoż.

 

W naszej ofercie proponujemy Państwu wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie oraz uprawnienia z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej.

Na kim spoczywa obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?
Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowują właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe.

W JAKICH OBIEKTACH WYMAGANIA JEST INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana dla wszystkich obiektów przeznaczonych
do wykonywania funkcji :

 • użyteczności publicznej (przedszkola, szkoły, urzędy, szpitale, biura, kina, itp.)
 • zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki)
 • produkcyjnych,
 • magazynowych (np. stacje paliw)
 • inwentarskich.