STAŁA OBSŁUGA BHP

W zakresie stałego nadzoru BHP oferujemy Państwu:

 • Szkolenia BHP wstępne i okresowe
 • Pełne doradztwo BHP i prawnej ochrony pracy
 • Sporządzanie instrukcji ogólnych i stanowiskowych BHP
 • Sporządzanie Oceny Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy
 • Analiza stanu BHP w zakładzie pracy oraz na poszczególnych stanowiskach pracy
 • Sporządzanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych prze Państwową Inspekcję Pracy
 • Pomoc w sporządzaniu regulaminów pracy oraz przepisów wewnętrznych dotyczących BHP
 • Reprezentowanie pracodawców w kontaktach z organami administracji publicznej sprawującymi nadzór
  nad warunkami pracy tj.PIP, PSP, PIS, UDT , przygotowanie wymaganych dokumentów, udział w kontrolach
 • Szybkie usługi na zasadzie pogotowia BHP

pictureStały nadzór – Outsourcing BHP prowadzimy w oparciu o podstawę prawną działalności służb bhp, którą stanowi Kodeks pracy Art. 23711 oraz przepis wykonawczy - Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 109, poz.
704 z póź. zm.)

Koszt stałej obsługi w zakresie BHP (Outsourcingu) jest ustalany indywidualnie a zależy przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności oraz od ilości zatrudnionych pracowników, opłaty są pobierane w formie miesięcznego ryczałtu.

Korzystanie z outsourcingu należy do najtańszych i najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.
Jesteśmy przekonani, że poziom i jakość oferowanych przez nas usług zaspokoi nawet najbardziej wymagających klientów.