JEDNORAZOWE ZLECENIA

Jednorazowe zlecenia:
W ramach jednorazowych zleceń przeprowadzamy dla Państwa szkolenia z zakresu BHP, ppoż i pierwszej pomocy 
oraz sporządzamy wymagane dokumenty.

W ramach jednorazowych zleceń najczęściej wykonujemy:

  • Szkolenia BHP wstępne i okresowe
  • Szkolenie z pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej
  • Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • Badamy wypadki przy pracy i sporządzamy dokumentację powypadkową
  • Instrukcje stanowiskowe BHP
  • Instrukcje ppoż. i pierwszej pomocy
  • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
  • Zalecenia i wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Koszt jednorazowych zleceń w zakresie BHP jest ustalany indywidualnie a zależy przede wszystkim
od ilości zleconych zadań.